ރައީސް ސޯލިޙް

ހަބަރު

ރައީސް ސޯލިޙް 20،000 ސޮޔާއިއެކު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 24 ޑިސެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 12:53   104

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށްޓަކައި 20،000 މެމްބަރުންގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާޢީދުފޯމާއިއެކު ޕަޓީގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ފިރިކަލުން މުޙައްމަދު ނާޝިޒުއެވެ. ނާޝިޒުއަކީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ވެސްމެއެވެ.

ނާޝީޒް ފޯމުތަކާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން

ރައީސް ސޯލިހްވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރަސްމީކޮށް ކެމްޕޭން ފައްޓަވާފައެވެ. އަދި ވާދަކުރައްވާ އަނެއް ކެންޑިޑޭޭޓް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން އޮންނާނީ 28 ޖެނުއަރީ 2023 ގައެވެ.

ޓެގްސް: ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.