ޝޭޚް އިލްޔާސް ހުސެންގެ ދަރުސާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓަރު

ދީން

ޝޭޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 14 މާރޗް 2022 , ހޯމަ 22:27   276

އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިންގެ ދަރުސެއް އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

"ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމާ" މިނަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ އެމްޑީޕީ މަރަދޫ ދާއިރާ އިން އިންތިޒާމްކުރާ މިދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 18 މާރޗް 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ގައި މަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.