ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި

ހަބަރު

ޗައިނާ، ކޮވިޑަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލައިޓެއް ރާއްޖެއަށް

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 18 ޖެނުއަރީ 2023 , ބުދަ 21:15   146

2019 ވަނަ އަހަރު އައި ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއިއެކު ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ތިންއަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ފްލައިޓެއް ޓޫރިސްޓުންނާއިއެކު އައިސްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ކެޕިޓަލް އެއަރލައިނުން ބުދަދުވަހު މާލޭގައި ޖެއްސި ފްލައިޓުން 198 ފަތުރުވެރިންވަނީ އައިސްފައެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ތިންއަހަރު ޗައިނާއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިނުވާއިރު، ޗައިނާއިން މިފެށި ދަތުރު ތަކާއިއެކު މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިތުރު 10 ޕަސެންޓް ކުރިއަރާނެކަމަށް މިހާރުވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލް މަންޒިލެކެވެ.

ޓެގްސް: ޗައިނާ ޓޫރިޒަމް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.