ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން، ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް

ކުޅިވަރު

ބުސްކެޓްސް، ސައުދިއަރަބިއާގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލެއްނުކުރި

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 19 ޖެނުއަރީ 2023 , ބުރާސްފަތި 14:33   177

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން، ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް, ސައުދިއަރަބިއާގެ އަލް-ނަސްރްގެ ބިޔަ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުނުކުރިއެވެ.

ބުސްކެޓްސްއަށް އެޓީމުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 20 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އޭނާގެ ބާސެލޯނާ ކޮންޓްރޭކް ޖޫންމަހަަށް ހަމަވާނެއެވެ.

ޚަބަރުލިބޭގޮތުގައި ކޯޗް ޒާވީ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކޮންޓްރޭކްޓް އާކުރުމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ މައާމީގެ ކްލަބަކުން ވެސް ވަނީ އޭނާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ޓެގްސް: ބާސެލޯނާ ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.