ރައީސް ސޯލިޙް އެންމެ ފަހުން ކުރެެއްވި ދަތުރުފުޅުތެރެއިން

ހަބަރު

ކެމްޕޭން ނިންމަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިޙް މިއަދު އައްޑޫއަށް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 26 ޖެނުއަރީ 2023 , ބުރާސްފަތި 10:52   224

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް، އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި، ކެމްޕޭން ނިންމަވާލެއްވުމަށް އައްޑުއަށް މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ގިނަ އިސްބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި، ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިމެއްކަމުގައިވާ، ސިޓީ ބާޒާރުގައެވެ.

ރައީސްގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، އައްޑޫގައި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުނިމޭއިރު، ހަވާ އަރުވާތީ އާއި، ރައީސް އާއި އެކު ގިނަ ދައުލަތުގެ ވެރިން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ވަޑައިގަންނަވާތީ ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

ޓެގްސް: ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.