މިޔަންމާގެ ޑިމޮރެސީ ޗެމްޕިއަން ޖަލުގައި

ހަބަރު

މިޔަންމާގެ ކޯޓުން އަންގް ސަން ސޫކީގެ ޖަލު ހުކުމް 33 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 1 ފެބުރުއަރީ 2023 , ބުދަ 09:37   349

އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ މިޔަންމާގެ ކޯޓަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށުގައި އަންގް ސަން ސޫކީއަށް ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މައްސަލައަށް އަހުލުވެރި މަސްދަރަކުން ހާމަކޮށްފައިވާކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓާސް އިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ސޫކީ ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ކުރީގެ ލީޑަރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިއްރު އަދި ވަރަށް ސިޔާސީ ޝަރީއަތަށް ނިމުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުމަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އަނިޔާވެރި ބަޣާވާތެއްގައި ވެރިކަމުން ދުރުވުމުގެ ކުރިން ފަސް އަހަރު ވަންދެން މިޔަންމާ ލީޑް ކުރެއްވި އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ޝަރީއަތަށް އިއްވި އެންމެ ފަހުގެ އަދަބެވެ.

ސޫކީ އަކީ ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އަސްކަރީ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ، ޑިމޮކްރެސީގެ ޗެމްޕިއަނެކެވެ.

މިހާރު އޭނާއަށް ޖުމްލަ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ތިން އަހަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ ކަމަށް މަސްދަރު ބުނި އިރު އޭގެ މާނައަކީ އުމުރުގެ ބާކީ އޮތްބައި ޖަލުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސުއޫދުގެ މައްޗަށް މީގެކުރިން ވަނީ އިންތިހާބުގެ މަކަރާއި ހީލަތާއި ރިޝްވަތު ލިބުން ފަދަ އެތައް ކުށެއް ސާބިތުވެފަ އެވެ.

އެކަމަނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހުރިހާ ދައުވާއެއް ވެސް ދޮގު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު، އެކަމަނާގެ ވަކީލުން ވަނީ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ ދައުވާތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޓެގްސް: މިޔަންމާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.