އާބިންހެލުމަށްފަހު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ދުނިޔެ

ތުރުކީގައި އިތުރު ބިންހެލުންތަކުގެ ސަބަބުން މީހުން ދަށުވެ ތާށިވެފައި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ފެބުރުއަރީ 2023 , އަންގާރަ 09:15   163

ތުރުކީގައި އިތުރު ދެ ބިންހެލުމެއް އައިސް ކުރީގެ އިމާރަތްތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަލާމަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި އެވެ.

ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އިރުދެކުނު ސަރަހައްދުގައި 6.4 އަދި 5.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައިވާއިރު، 6 ފެބްރުއަރީގައި ދެގައުމަށް ވެސް ބޮޑެތި ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައިވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން އައި ބިންހެލުންތަކުގައި ތުރުކީ އާއި ސީރިއާގައި 44،000 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އިތުރު ދިހަހާސް މީހުން ގެދޮރު ނެތި ދޫކޮށްލާފައިވެ އެވެ.

އެ ބިންހެލުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަލިކަށިވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ދެ ގައުމުގައި ވެސް ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ވެއްޓިފަ އެވެ.

ތުރުކީގެ ޑިޒާސްޓާ އެންޑް އެމަޖެންސީ އެޖެންސީން ބުނާ ގޮތުގައި 6.4 ގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން 20:04 (17:04 ޖީއެމްޓީ) ގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ތިން މިނެޓް ފަހުން 5.8 ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންޓަކިޔާ ސިޓީން ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެމްބިއުލާންސްތަކާއި ރެސްކިއު ކްރޫއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ސަރަހައްދުތަކަށް ވާސިލްވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު މަގުމަތީގައި ބިރުވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވެ އެވެ.

"އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ބިން ފަޅައިގެން ދާނެ ކަމަށް،" ހަތް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ރޮމުން ރޮއިޓާސް ނިއުސް އެޖެންސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ލޯކަލް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުނާ އަލް އުމަރު ބުންޏެވެ. އާ ބިންހެލުންތައް އައިއިރު އޭނާ ހުރީ ޕާކެއްގެ ޓެންޓެއްގަ އެވެ.

ޓެގްސް: ތުރުކީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.