ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްއިއްދީން ޔާސީން ހުކުރު ދުވަހު އަޑުއެހުމަށް ފަހު ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ

ދުނިޔެ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން، ކޮވިޑް ފައިސާއިން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގެ ދަޢްވާ އުފުލައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - މެލޭޝިޔާ | 11 މާރޗް 2023 , ހޮނިހިރު 08:08   104

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ގަދަޔަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު ވެރިކަންކުރެއްވި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

އުމުރުން 75 އަހަރުގެ މުހިއްދީން ޔާސިން ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އިންތިހާބެއްގައި ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް ވާދަކޮށް ބަލިވިތާ މަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ.

ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސަރުކާރުގެ ކޯވިޑް ޚަރަދުތަކުގެ ފަންޑުތައް މެދުވެރިކޮށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ ދެކޮޅު ހައްދަވާކަމަށެވެ.

ކޮންޒަވޭޓިވް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޖިނާއީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ މުހިންމު ސްޓޭޓް އިންތިޚާބުގެ ކުރިންނެވެ.

އެ ސްޓޭޓްގެ 1އެމްޑީބީ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށުގައި ނަޖީބު ރައްޒާކް 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ފަހު މިހާރު މުހިއްދީނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ދެވަނަ މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރެވެ.

މިހާރު މާލޭ ނަސްލުގެ، މުސްލިމް އިއްތިހާދެއްގެ ލީޑަރު، މިސްޓަރ މުޙިއްދީން 2020 އިން 2021 އަށް 17 މަސް ދުވަހު ޤައުމު ހިންގިއެވެ.

މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރުއާ އެކު ދިގު މުއްދަތެއްގެ ވާދަވެރިކަމެއް އެބައޮތެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ ޚިޔާނާތުގެ ތާރީހެއް އޮތް ދެމީހުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިގު ދުޝްމަންކަމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޓެގްސް: މެލޭޝިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.