ޗައިނާއިން އުއްމީދު ކުރަނީ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިކަމާއި އިގްތިސާދު ދިރުވައި އާލާކުރެވޭނެކަމަށް

ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނުފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާއިން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 15 މާރޗް 2023 , ބުދަ 09:52   131

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ކޯވިޑް ޕެންޑެމިކް ފެތުރިގެން ދިޔަ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާއިން ޤައުމުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

ހުރަސްތަކަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއް ދީފައި މިވަނީ ބެއިޖިން އިން ކޮވިޑު-19ގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބީ އިއުލާންކޮށް، ޒީރޯ ކޯވިޑް ސްޓްރެޓެޖީން ފަހަތަށް ޖެހި، އެގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވަނިކޮށެވެ.

މާޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގެ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކަށް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދި ކްރޫޒް ޝިޕްތަކަށް ހައިނާން އައިލެންޑާއި ޝަންހާއީގައި ވެސް ވިސާ ފްރީ އެންޓްރީ އަލުން ފަށާނެ އެވެ.

ހޮންކޮންގާއި މަކާއޯގެ ޓުއާ ގްރޫޕްތަކަށް ވެސް ވިސާ ފްރީ އިމްތިޔާޒު އަލުން ލިބޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 28 މާރޗް 2020 ގައި ޗައިނާ ދުނިޔެއަށް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްހަ ވިސާތަކަށް އަނެއްކާވެސް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ ފަހުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް އުވާލުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ޗައިނާގައި އާންމު ދިރިއުޅުން އަލުން ފެށުމަށް އެޅި ބޮޑު ފިޔަވަޅެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިހަ މިލިއަން މީހުން ޗައިނާއަށް ދިޔައިރު، އެޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވަނީ ކޯވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު އެގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލުމަށްފަހު، ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓުއާ ގްރޫޕްތަކުގައި 60 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިއީ ކުރިން 20 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވެއެވެ.

ޗައިނާއިން ބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް ކުރިއަރާފައިވަނީ އެންމެ %3 ކަމަށާއި، މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ބައިގަރުނުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އެންމެ ދަށް އަދަދެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ އަހަރަށް ބެއިޖިން އިން ވަނީ %5 ގެ ޓާގެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދު ހަމަޖެހުމާއި އަނެއްކާވެސް ކުރިއަރަމުންދާ ކަމަށް އާ ޕްރިމިއާ ލީ ކިއަންގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު އުވާލި ކޯވިޑް ޒީރޯ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ލީޑަރު ޝީ ޖިންޕިންއާ ދެކޮޅަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މުޒާހަރާތަކެއް ފެށި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ބާރުގެ ހިފަހައްޓާ ވަރުގަދަކޮށް، ރެކޯޑް ތިން ވަނަ ދައުރެއް ރައީސްގެ މަގާމު ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.

ޓެގްސް: ޗައިނާ ކޮވިޑް19
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.