ސެވިއްޔާގެ ކީޕަރު މާކޯ ޑިމިޓްރޮވިޗް ސަޕޯޓަރު ބިންމައްޗަށް ތިރިކޮށްލަނީ

ކުޅިވަރު

ސެވިއްޔާގެ ކީޕަރަށް ޙަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން 40 އަހަރުވަންދެން ދަނޑަށްވަނުން މަނާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 މާރޗް 2023 , އަންގާރަ 10:41   198

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ މެޗެއްގައި ސެވިއްޔާގެ ކީޕަރު މާކޯ ޑިމިޓްރޮވިޗް އަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުން ޕީއެސްވީ އައިންޑްހޯވެންގެ ސަޕޯޓަރަކު އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި ނުކުތުން 40 އަހަރަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

ހުކުމެއް ކުރިން ވެސް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އަދި ދަނޑުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ ޒުވާނާގެ މައްޗަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވެ އެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްވީގެ ފިލިޕްސް ސްޓޭޑިއަމް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުން ދެ އަހަރަށް ނުކުތުން ވެސް މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އަދި އޭނާގެ ފަރާތުންލިބުނު މާލީ ގެއްލުންތައް ބަލާނެ ކަމަށް ވެސް ނެދަލެންޑްސްގެ ކުލަބުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕީއެސްވީއަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވޭ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޔޫއެފާއިން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.

ރައްޓެއްސަކު ގަތް ޓިކެޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ޕީއެސްވީން ބުނި ޕިޗް އިންވޭޑަރު މިހާރު ވެސް ދަނީ ޑަޗް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން 2026 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ.

އޭނާ ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްލޭއޮފްގެ ދެވަނަ ލެގު ނިމުމާ ގާތަށް ގޮސް ސާބް ޑިމިޓްރޮވިޗްގެ މޫނަށް ވަޅި ހަރާފައެވެ. ޗާލްޓަންގެ ކުރީގެ ކީޕަރު އެ މީހާ ބިންމައްޗަށް ޖަހައި ސްޓޫވާޑުން އޭނާ ގެންދިޔަ އެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ 2-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިވި ނަމަވެސް ޑިމިޓްރޮވިޗް އަށް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެގްރިގޭޓުން 3-2 އިންނެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ހަ ފަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ޓީމު ސްޕެއިން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ނުކުންނާނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ލަލީގާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.