މެޗުގެ މޭންއޮފްދަމެޗް، ފޯލޭންޑްގެ ހަސަން ޒައިދާން (10)

ހަބަރު

މެރިންޕަވާ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް 2023 : އެފްސީ އަފިރިން އަދި ފޯލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 8 އޭޕުރިލް 2023 , ހޮނިހިރު 14:09   280

މެރިން ޕަވާ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2023 ގައި ފޯލޭންޑް އަދި އެފްސީ އަފިރިން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ، ފޯލޭންޑަށް ފަސޭހަ މޮޅަކާއިއެކުއެވެ.

މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި މޮޅަށްކުޅެ ފޯލޭންޑުން ވަނީ ހަތަރު ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އެފްސީ އަފިރިން ޓީމަށް ގޯލެއް ޖެހިފައި ނުވެއެވެ.

މިއީ ދެޓީމުން ވެސް މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މެޗުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް

ފޯލޭންޑް ޓީމުން، މެޗުގެ މޭން އޮފްދަމެޗްކަން ވެސް ހޯދި ހަސަން ޒައިދާން މުޙައްމަދު އަލީ (10) ވަނީ ދެގޯލު ޖަހައިފައެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން އަހުމަދު ޒަޔާން ރިޔާޒު (9) ވެސް ވަނީ ދެގޯލު ޖަހައިދީފައެވެ.

މެޗުގައި ޒައިދާންގެ އިތުރުން، އަފިރިން ޓީމުން އަޒީން އަށް ރީނދޫކާޑު ދައްކާފައިވެއެވެ.

މެޗުގެ ރެފްރީކަން ކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒުއެވެ.

މުބާރާތުގައި ފޯލޭންޑުން ދެން ބައްދަލުކުރާނީ އެސްކޭޕީ ޔުނައިޓެޑް އާއި އެވެ. މެޗު އޮންނާނީ 9 އޭޕްރީލްގައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެފްސީ އަފިރިން ޓީމުން ވެސް އެސްކޭޕީ ޔުނައިޓެޑް އާއި ދެކޮޅަށް 12 އޭޕްރިލްގައި ކުޅޭނެއެވެ.

ޓެގްސް: ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ފުޓްސަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.