ޔޫއެފާ ކަޕްގައ ޕޯރޓުގަލް އާއި އިޓަލީ ކުޅެނީ

ކުޅިވަރު

ޕޯޓުގަލް އާއި އިޓަލީ ވޯލްޑްކަޕްގައި ކުޅެން އަދި ޖާގަ ކަށަވަރު ނުވޭ

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 22 މާރޗް 2022 , އަންގާރަ 12:14   162

މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ބޭއްވޭ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށްޓަކައި 3 ޖާގަ ބާކީ އިން އިރު، ފުޓުބޯޅައިގެ ވަރުގަދަ 11 ނަމެއް ވާދައެބަކުރެއެވެ.

މިޓީމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕޯރޗުގަލް އާއި އިޓަލީގެ އިތުރުން، ސްކޮޓްލެންޑް، ވޭލްސް، އަދި ސުވިޑްން ހިމެނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ އާއި ހެދި ރަޝިޔާ ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާތީ، ކުރިން އޮތް ގޮތާއި މިހާރު ތަފާތެވެ.

މިމަހުގެ 24 ވަނަދުވަހު، އިޓަލީ ނޯތް މެސެޑޯނިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު، ޕޯޗުގަލް ތުރުކީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެއެވެ. އަދި މިދެމެޗުން މޮޅުވާ ދެޓީމް މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭނެއެވެ.

ހަތަރު ފަހަރަށް ތަށި ހޯދާފައިވާ އިޓަލީ 2018 ގައި ވެސް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުނެވެ. މިފަހަރު ވެސް ގެއްލުން ދުރެއް ނޫނެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.