ސްރީލަންކާ އަކީ ކޮވިޑްގެ ކުރިން އަހަރަކު 2 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރަމުން އައި ޤައުމެއް

ހަބަރު

ލަންކާއަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރާ ޢަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 10 އޭޕުރިލް 2023 , ހޯމަ 11:54   173

ސްރީ ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އިގްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެޤައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ ޢާމްދަނީ އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޤައުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 530 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވެ އެވެ.

ސްރީލަންކާ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެސްއެލްޓީޑީއޭ) އިން ބުނާ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޖުމްލަ 102،545 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެޤައުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 82،327 ފަތުރުވެރިން ކަމަށްވާއިރު، މިއީ %24.5 އިތުރުވުމެކެވެ. ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަތުރުވެރިން (66.1%) ޔޫރަޕުން އައިސްފައިވާއިރު، ދެން އޮތީ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް (25.3%) އަދި އެމެރިކާ (6.4%) އެވެ. ބާކީ %1.9 ފަތުރުވެރިންނަކީ މެދުއިރުމައްޗާއި އެފްރިކާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިންގެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އެޤައުމަށް 1.9 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވީ ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 507،000 އަށް ދަށްވެފަ އެވެ. އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އާލާކުރުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

އެޤައުމުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ މިއަހަރުތެރޭގައި 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އެޤައުމަށް ގެނައުމަށެވެ.

ޓެގްސް: ސްރީލަންކާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.