މެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗް، ޗެލެންޖާސްގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10، ނައުޝް އަހުމަދު

ހަބަރު

މެރިން ޕަވާ ފުޓްސަލް 2023 : ޔަންގް މެޖެންޓާ އަދި ޗެލެންޖާސް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 11 އޭޕުރިލް 2023 , އަންގާރަ 14:43   66

މެރިން ޕަވާ ފުޓްސަލް 2023 ގައި ޔަންގް މެޖެންޓާ އަދި ޗެލެންޖާސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 3-0 ނަތީޖާ އަކުން ޗެލެންޖާސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މެޗުގައި ޗެލެންޖާސްގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10، ނައުޝް އަހުމަދު ވަނީ ދެ ގޯލު ޖަހައިފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގެ މޭންއޮފްދަމެޗްކަން ވެސް ހޯދާފައެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން އިބްރާހިމް ނަޒީހް (11) ވެސް ވަނީ އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައިދީފައެވެ.

މެޗުގައި ޔަންގް މެޖެންޓާގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 11، އިބްރާހިމް އަމާން ސިޔާހް އަށް ވަނީ ރީނދޫކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

ޓެގްސް: ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.