ސައުދި އަރަބިއާ އިން ވެސް ނިންމާފައިވަނީ ޢީދު ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް

ހަބަރު

ހުކުރު ދުވަހަކީ ރާއްޖެއަށް ޢީދު ދުވަސް ކަމަށް ނިންމައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 20 އޭޕުރިލް 2023 , ބުރާސްފަތި 21:55   207

ރާއްޖެއަށް މާދަމާ (ހުކުރު ދުވަހަކީ) މިއަހަރު ފިތުރު ޢީދު ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މިކަން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަނދު ސާބިތުކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އިއްވެވި ހިތާބާއި އެކުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ސައުދި އަރަބިއާ އިން ވެސް ނިންމާފައިވަނީ ޢީދު ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: ޢީދު ފާހަގަކުރުން ރޯދަމަސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.