އެމެރިކާގެ އުފެއްދުމެއްކަމަށްވާ އެފް-16 މަރުކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ފައިޓަރ ޖެޓެއް

ހަބަރު

ޔޫކްރޭނަށް އެފް-16 ފަޔަރ ޖެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން އެހީވާނެކަމަށް ބުނެފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 20 މެއި 2023 , ހޮނިހިރު 10:33   167

އެމެރިކާއިން ބުނަނީ ހުޅަނގުގެ އެކުވެރި ގައުމުތަށް މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާގައި އުފައްދާފައިވާ އެފް-16 ފަދަ ޒަމާނީ ފަޔަރ ޖެޓްތައް ޔޫކްރޭނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ކިއެވްއަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޭކް ސުލިވާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުކުރު ދުވަހު ޖަޕާނުގައި ބޭއްވި ޖީ7 ސަމިޓުގައި އެ ނިންމުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިރުޝާދު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެމެރިކާ ސިފައިން ކިއެވްގެ ޕައިލެޓުންނަށް ވެސް ޖެޓްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ތަމްރީނު ކުރާނެ ކަމަށް ސުލިވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔޫކްރޭނުން ޒަމާނުއްސުރެ ޒަމާނީ ޖެޓްތައް ހޯދަމުން އަންނައިރު، ރައީސް ވޮލޮޑިމިއާ ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެ ފިޔަވަޅަކީ "ތާރީހީ ނިންމުމެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތައުރީފު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެމެރިކާއިން ގާނޫނީ ގޮތުން އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ގަންނަ ސާމާނަށް އަލުން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ރުހުން ދޭން ޖެހޭއިރު، މި ފިޔަވަޅާއެކު އެހެން ގައުމުތަކަށް މިހާރު ހުރި އެފް-16 ގެ ސްޓޮކް ޔޫކްރޭނަށް ފޮނުވުމުގެ މަގު ހުޅުވިގެންދާނެ އެވެ.

އެމެރިކާއިން ކުރިން ޝައްކު ކުރަމުން އައީ ޔޫކްރޭނަށް ޒަމާނީ ފަޔަރ ޖެޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ މެދު ކުރިން ގޮތެއް ނިންމިފައި ނުވާއިރު، ކުރިން ވިސްނުން ހުރީ އޭގެ ބަދަލުގައި އޭގެ ސަމާލުކަން ދީފައިވަނީ ބިމުގައި އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޓެގްސް: އެމެރިކާ ހަނގުރާމަ ޔޫކްރެއިން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.