ހިންދީ ފިލްމް 'އެޓޭކް' ގެ އިސްތިހާރެއް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ޖޯން އެބްރަހަމް ގެ 'އެޓޭކް' ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދައްކަން ފަށައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އިންޑިއާ | 31 މާރޗް 2022 , ބުރާސްފަތި 22:36   435

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އާ ފިލްމް 'އެޓޭކް' ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިއަދު ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

ތްރިލާރ ނުވަތަ ކްރައިމް މި ފިލްމް ކުރިން ހިޓަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވުނަސް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފެށުން އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުދަށްކައެވެ.

މިއަދު ވިއްކާލެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް 25 ޕަސެންޓް ޓިކެޓެވެ. އެއީ ބޮޑު ޢަދަދެއް ނޫނެވެ. ބޮޑު ތަފާތެއް އައިސްގެން ނޫނީ ހަފްތާ ނިމޭއިރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ދައްކާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ވީޑިއޯ: މި ފިލްމުގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާ، 36 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ބަލާފައި

ބޮކްސް އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތުން ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކާމިޔާބު ހޯދިގެން ނޫނީ މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ޖުމްލަކޮށް ފިލްމަށް ލިބުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.