ގްރެމީ އެވާޑް ލައިވް ޕްރެމިއަރ

މުނިފޫހިފިލުވުން

ލައިވް ޕްރެމިއަރ: 64 ވަނަ ގްރެމީ އެވާޑް ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 3 އޭޕުރިލް 2022 , އާދީއްތަ 23:59   173

12:42 [4 އޭޕްރިލް 2022]

ލައިވް ޕްރެމިއަރ ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ...

...

...

...

...

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.