ނެޓްފްލިކްސް ޓީވީ ސްކްރީނެއް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ނެޓްފްލިކްސް : އަލަށް ނިކުތް އެންމެ ކަމުދާ ބޭރުގެ ފިލްމްތައް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 9 އޭޕުރިލް 2022 , ހޮނިހިރު 10:08   411

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް ލައިބްރަރީ ނެޓްފްލިކްސް އަށް މެދުނުކެނޑި ދުވާލަކު އެތައް ފިލްމެއް އިތުރުކުރަމުންދެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބަލާހިތްވާ ފިލްމް އޮންނަނީ ގިނަފަހަރަށް ނުހޯދިފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިގެނެސްދެނީ ނެޓްފްލިކްސްގައި އެންމެ ކަމުދާނެ އެންމެ ގަޔާވާނެ ބައެއް ފިލްމްތަކެވެ.

ފިއުރިއޯޒާ (2022) [ޕޮލިޝް]

ޕޮލޭންޑްގެ މި ކްރައިމް ފިލްމްގައި އަންހެން ފުލުސް އޮފިސަރަކު ވަރުގަދަ ނުލަފާ ގޭންގެއްގެތެރެއަށް ވަދެގަތުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ ކުރީގެ ބޯއިފްރެންޑް ޑީލެއް ހަދައެވެ.

ޔަކާޝާ : ރޫތްލެސް އޮޕަރޭޝަން (2022) [ކޮރެއަން]

ކޮރެއާގެ މިޖާސޫސް ކުރާ ފިލްމް ގައި ނުރައްކާތެރި މިޝަން އެއްގައި ނިކުންނަ ގޭންގެއްގެ ލީޑަރަކު ނިކުތުމުން ޖާސޫސުންގެތެރޭގައި ހަނގުރާމަ ފެށެއެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.