އެމްޓީސީސީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

އެމްޓީސީސީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2022 އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 17 އޭޕުރިލް 2022 , އާދީއްތަ 11:04   339

އެމްޓީސީސީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ އުސްގަނޑި ދަނޑުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އޭޕްރިލް މަހުގެ 16 އިން މޭ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހޮވާލެވޭ ގިނަ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

މިމުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިޒާރު އެވެ.

ޢަލީ ނިޒާރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ގޯދިއްޔާއިން 12 އަހަރު ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެ ބަދަހިވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް މުހިއްމު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ގޯދިއްޔާ ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަ ކޮށްފައިވަނީ އެފްސީ ބޭރުމަތި އަދި އެފް ސްކޫޕް ކަންމަތިއެވެ. މިމެޗު 3-0 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެފްސީ ސްކޫޕް ކަންމަތި އެވެ. މިމެޗުގެ މޭން-އޮފް-ދަ-މެޗް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެފްސީ ސްކޫޕް ކަންމަތީގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 97 ޢަބްދުއްﷲ ޝާފިޢު އެވެ.

ފޮޓޯ: މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެފްސީ ބޭރުމަތި އަދި އެފްސީ ސްކޫޕް ކަންމަތި ކުޅެނީ

ވީޑިއޯ : މެޗަށް ފަހު ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު (އެފްސީ ބޭރުމަތި އަދި އެފްސީ ސްކޫޕް ކަންމަތި)

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.