އެފްސީ މައިލޯގެ ކޯޗް އަހުމަދު އަޒުމީ އަދި އެފްސީ ސްޕްރިންޓްގެ ކޯޗު އަހުމަދު ހަބީބް (ދޮންބޯ)

ކުޅިވަރު

ވީޑިއޯ އިންޓަވިއު : އެފްސީ މައިލޯ އަދި އެފްސީ ސްޕްރިންޓް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 17 އޭޕުރިލް 2022 , އާދީއްތަ 15:02   393

އެމްޓީސީސީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2022 ގައި އާއްދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފާ އެފްސީ ސްޕްރިންޓް އަދި އެފްސީ މައިލޯ އާއި އެކު ވަގުތުކޮޅެއް.

މިރޭގެ މެޗް ކުޅޭނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުސްގަނޑި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިރޭ 10.30 ގައެވެ.

އެފްސީ މައިލޯ : ކޯޗް އަހުމަދު އަޒުމީ

އެފްސީ ބޭރުމަތި : ކޯޗް އަހުމަދު ޙަބީބު

ވީޑިއޯ އިންޓަވިއު

އެފްސީ މައިލޯ : ޓީމް ލިސްޓް

އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) -5 | ހާޒިމް ފައުޒީ (ހަތީ) -7 | ހަސަން ޖައިޝަމް (ޖައި) -3 | އަޔާޒް އަހުމަދު (އަޔާ) -10 | ހުސެއިން ޒާދީ (ޒާދީ) -23 | ހުސެއިން އަފްޒަލް (އަފްސަލް) -9 | އަބްދުﷲ ޝައްފާން (ޝާކާ) -11 | އަލީ ޝިޔާ (ޝިޔާ) -17 | ޒާދް މުހައްމަދު (ޒާދް) -6 | މުހައްމަދު ސަބާހް (ސަބައްޓޭ) -12 | އަބްދުއްﷲ އިމްރާން (ތާޢީދޭ) -21 | ޤައްސާން ލަބީބް (ގައްސާން) -4

ކޯޗް: އަހުމަދު އަޒުމީ | އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް: މުހައްމަދު ދިމްނާހް | މެނޭޖަރ : އަހުމަދު ނަޖުމް | މެޑިކް : ހަސަން ސަލީމް

އެފްސީ ސްޕްރިންޓް : ޓީމް ލިސްޓް

ޔަޒީން -1 | ސިދާމް -26 | މިއްފާ -7 | ޝަމިއްޓޭ -10 | ނިޝްފާ -12 | ޝާފީ -4 | އަމާން -9 | ރާޑޯ -11 | ޖައިޝަން -19 | ހާޒިމް -21 | މޫސާ -8 | ވިއާމް -17 | ހޫދް -30 | ދޮނބޯ -6

ކޯޗް : އަހުމަދު ޙަބީބް

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.