އޮޑައްސައު ރެކްރިއޭޝަން ސްޕޯރޓްގެ ގެ ކުޅުންތެރިއަކު މެޗަށް ފަހު

ކުޅިވަރު

އެމްޓީސީސީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލްކަޕް 2022: އޮޑައްސައު 3-0 އަފިރިން

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 18 އޭޕުރިލް 2022 , ހޯމަ 12:49   348

އެމްޓީސީސީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2022 ގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮޑައްސައު ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެފްސީ އަފިރިންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މިމެޗުގައި 3 ލަނޑު ޖަހައިގެން މޭން-އޮފް-ދަ-މެޗް ހޯދާފައިވަނީ ޖުމައިލް ޖަމީލް އެވެ.

ވީޑިއޯ : މެޗުގެ ހައިލައިޓްސް އަދި މެޗަށްފަހު ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ދާނިޝް އިބްރާހިމްގެ އިންޓަވިއު

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.