ރަންބީރް އާއި އާލިއާގެ ކައިވެނީގެ ތެރެއިން

މުނިފޫހިފިލުވުން

ރަންބީރް ކަޕޫރް އާއި އާލިއާ ބަހަޓް ކައިވެނި ކޮށްފި

ދާނިޝް - އިންޑިއާ | 19 އޭޕުރިލް 2022 , އަންގާރަ 10:14   184

ބޮލީވުޑް ގެ ތަރި، ރަންބީރް ކަޕޫރް އާއި އާލިއާ ބަހަޓް ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

ރައްޓެހިވިތާ ފަސް އަހަރަށްފަހު މިދެ ފަންނާނުން ކައިވެނި ކުރީ 14 އޭފްރީލް ގައި މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސް ގައި ހުންނަ ރަންބީރްގެ ”ވާސްތޫ“ އެޕާޓްމެންޓްގައެވެ.

ކައިވެނީގެ ޙަފްލާ ގައި ބައިވެރިވީ ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. މި ޙަފްލާ ކުރިއަށް ދިޔައީ އިންޑިއާގެ ސަޤާފަތާއި އެއްގޮތަށް މެހެންދީ އާއި ހަލްދީ ހަފްލާއާއި އެއްކޮށެވެ. ނަމަވެސް އާލިއާގެ ހޮލީވުޑް ޑިބަޓް އާއި ގުޅިގެން ޗޫދާ ހަފްލާ ނުބާއްވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯރޓު ކުރެއެވެ.

މި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.