ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން އެއްވަނަ ހޯދާ ތަށި އުފުލަނީ

ކުޅިވަރު

އެތްލެޓިކްސް: 17 އަހަރުން ދަށް، އަންހެން އެއްވަނަ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް

އަލީ އަޒްޔަން - ކ. މާލެ | 27 މެއި 2022 , ހުކުރު 23:35 1   1212

މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސްކޫލްކަމަށްވާ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން، 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިން އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

އެކްސްޕްރެސް ނޫހާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުސެއިން މުސައްވިރު ވިދާޅުވީ މިކުޅިވަރުތަކުގައި އެސްކޫލްގެ 31 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެސްކޫލުން ވަނީ 100 މީޓަރު ދުވުމުން 4 ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުން 4 ރިހި މެޑަލްވެސް ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓަކަށް، 17 އަހަރުން ދަށް، ހޯދާފައިވަނީ ހައްވާ މުޒްނާ ފާއިޒްއެވެ.

15 އަހަރުން ދަށުގެބައިން ވެސް އެސްކޫލްވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން 200 މީޓަރ ލޯންގް-ޖަމްޕުން ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ އެސްކޫލްގެ އާސިޔަތު އަދުފާއެވެ. އަދި އެސްކޫލްގެ ދަރިވަރު، އުލްޔާ ނަސީމް ވަނީ ޖުވެލިން-ތްރޯއިން ރަން މެޑަލް، އަދި ޝޮޓްޕުޓް އިން ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

..
ޝަރައްފުއްދީން ސްކޫލުން ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި މަފާޒާ މުސްތަފާ، އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓް އުލްޔާ ނަސީމް އާއިއެކު
...
އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓް، އުލްޔާ ނަސީމް ތައްޓާއި އެކު
އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓް އާއި އެކު، އެސްކޫލްގެ ފަރާތުން މަފާޒާ މުސްތަފާ
...
...
...
މުބާރާތުގައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު

ވީޑިއޯ : ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި އެކު

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ އިތުރު ލިޔުން : 23ވަނަ ސްކޫލްތަކުގެ ޤައުމީ އެތްލިކްޓިސް މުބާރާތް ނިންމާ، ވަނަތައް އިޢްލާނުކޮށްފި

ޓެގްސް: ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.