މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފެށުމުގެކުރިން ދަނޑުމަތީގައި

ހަބަރު

އެފްއޭއެމް ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ފެށުން : ހިތަދޫ ސްކޫލް 4-3 ޝަރަފުއްދީން

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 28 މެއި 2022 , ހޮނިހިރު 16:31   537

އެފްއޭއެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތް އޮތީ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

އައްޑޫގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް މިމުބާރާތުގައި ތަމްޞީލް ކުރާއިރު، ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން 7 ޓީމް ކުޅޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ހިތަދޫ ސްކޫލާއި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލެވެ. އެމެޗް ނިމުނީ 3-4 އިން ހިތަދޫ ސްކޫލް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މެޗު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަކުޅުންތެރިޔާ، ޝަމްވީލް ޤާސިމް (ބޮންޑާ) އެވެ.

މިމެޗުގައި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ކުޅުންތެރިންޔާ މުޙައްމަދު އައިމަން ޙަސަން (ޖ#7) ވަނީ 3 ގޯލްޖަހައި ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޒާދު މުޙައްމަދު ޚާލިދު (ޖ#10) ވެސް ވަނީ 3 ގޯލާއިއެކު ހެޓްރިކެއް ހަދާފައެވެ.

މިމެޗުގެ މޭން-އޮފް-ދަ-މެޗް (އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ) އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މުޙައްމަދު އައިމަން އެވެ.

ވީޑިއޯ، ފުރަތަމަ މެޗު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް

ކުޅުމުގެ ތެރެއިން
...
ޝަމްވީލް ޤާސިމް (ބޮންޑާ) މެޗު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަނީ
ޝަމްވީލް ޤާސިމް (ބޮންޑާ) މެޗު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަނީ

ހިތަދޫ ސްކޫލް ޓީމް، ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިން

  • މުޙައްމަދު އައިމަން ޙަސަން (7) - 3 ގޯލު
  • އަޙުމަދު ހޫދު ހަސަން (11) - 1 ގޯލު

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ޓީމް، ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިން

  • ޒާދު މުޙައްމަދު ޚާލިދު (10) - 3 ގޯލު
ޒާދު މުޙައްމަދު ޚާލިދު، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް (ކ) މުޙައްމަދު އައިމަން ޙަސަން، ހިތަދޫ ސްކޫލް (ވ) - މިދެކުޅުންތެރިން ވެސް ރީތި މޮޅުކުޅުމެއް ދައްކައި ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހާފައިވޭ.

މިމެޗުގެ ރެފްރީކަން ކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒެވެ. އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ އަކީ އަހުމަދު މުފީދެވެ.

މިޔުމާއި ގުޅޭ :

އެފްއޭއެމް 16 އަހަރުންދަށުގެ އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، މިއަދު ހަވީރު ފެށޭނެ

ފޭސްބުކް ގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޮލޯކުރައްވާ!

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ އެފްއޭއެމް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.