ޖޮނީ ޑެޕް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ޖޯނީ ޑެޕް އަބުރުނަގާލި ދަޢުވާ ކާމިޔާބުކޮށްފި، ބަދަލުގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 2 ޖޫން 2022 , ބުރާސްފަތި 11:28   222

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލްމީ ތަރި ޖޯނީ ޑެޕް އާއި އެމްބަރ ހާޑް ކޯޓު ކޭހަކީ މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

އެމްބަރ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނު އީލާންގެ މަސްކުގެ ވެސް ލޯބިވެރިއެކެވެ.

އެމްބާރ ޖޯނީގެ އަގު ވައްޓާލަން އޭނާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެތަކެއް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ކޮޅެއްގައި ޖެހިފައެވެ.

ޑެޕް ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފައިލްކުރިއިރު އެދުނީ އޭނާގެ ނަން ހަލާކުކޮށްލާފައިވާތީ، ޑެފަމޭޝަން އެކްޓްގެ ދަށުން، އޭނާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އެއީ އެމްބާރ ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓްގައި ލިޔުނު ކޮލަމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ހަމަ މިއާއި ވިދިގެން އެމްބާރ ވެސް ވަނީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލު ހޯދަމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަމަވެސް ޤާޒީ ނިންމީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ހާޑްގެ ފަރާތުން ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

އަޑުއެހުމަށްފަހު އެމްބާރ އެމްބާރ ޓުވިޓަރގައި ހިތާމަ ފާޅުކޮށް ލިޔުނު މެސެޖް

ޓެގްސް: ހޮޅިވުޑް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.