ބޮރިސް ޖޯންސަން އިނގިރޭސި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި

ދުނިޔެ

ބޮރިސް ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ނިއުސްޑެސްކް - ޔޫރަޕް | 7 ޖޫން 2022 , އަންގާރަ 10:59   163

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީ ބޮރިސް ޖޯންސަން އާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުނު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން ލިބުނު ގެއްލުން ބޮޑުނަމަވެސް، ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް، ކޮންސަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ ވެސް ލީޑަރު، ބޮރިސްގެ ބޮލުގައި ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބޮޑުވަޒީގެ އޮފީހުގައި އާއި ގެކޮޅުގައި ބަނގުރާބޮއެ ޕާޓީކުރާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މިކަންކަމާއި ހެދި ޢާއްމުންގެ ތެރޭގައި ބޮރިސްއާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑު ރުޅިވެރިކަމެއް އުފެދިފައިވެއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ސިއްރު ވޯޓުގައި ބޮރިސް އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ 59 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ. ބޮރިސްގެ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންވެސް ވޯޓު ދީފައިވަނީ ބޮރިސް ބޭރުކުރުމަށެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: ބޮރިސް އަށް ލިބުނީ 211 ވޯޓު، އިދިކޮޅަށް 148، އިދިކޮޅަށް 180 ލިބުނުނަމަ ބޮރިސް ބަލިވާނެ

އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތައް ވެގެންދާނީ ބޮރިސް އަށް ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބީބީސީ ބުނެއެވެ.

ޓެގްސް: އިނގިރޭސިވިލާތް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.