މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުމަށް އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބޭއްވުނު ޙަފްލާގެތެރެއިން - ފޮޓޯ : ފަރާޝް

ހަބަރު

ފްރަގާޓާ ދަ-ފޭދޫ-ސްޕޯޓްސް އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް ކަޕް ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 9 ޖޫން 2022 , ބުރާސްފަތި 12:41   249

"ފްރެގާޓާ ދަ-ފޭދޫ-ސްޕޯޓްސް ކަޕް 2022" ގެ ނަމުގައި ފެށޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމުބާރާތް އޮންނާނީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބާއްވާ ގުރޫޕުތަކުގެ ގުރު ނެގުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ދެ ގުރޫޕަކަށް ބެހިގެން ކުޅޭ މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 11 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެއެވެ.

މިމުބަރާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ޓީމްތައް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޓީމްތައް - ފޮޓޯ : ފަރާޝް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ގްރޫޕް A ގައި ހިމެނޭ ޓީމްތައް:

 • ޓީމް ފެނަކަ
 • ސައުތު ޕާމް އެސްސީ
 • ކްލަބް އެމްޓީސީސީ
 • އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (އޭއައިއޭ)
 • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ގްރޫޕް B ގައި ހިމެނޭ ޓީމްތައް:

 • ދަ އެސްޓީ. ރެގިސް މޯލްޑިވްސް ފުޓުބޯލް ޓީމް
 • ކްލަބް އޭއީއެޗް
 • މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
 • ޔުނައިޓެޑް ބީއެމްއެލް
 • އެމްއެންޑީއެފް
 • އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
ގްރޫޕްސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތް

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ރޭ، ހުކުރުދުވަހުގެރޭ، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޓީމް ފެނަކަ އަދި ސައުތު ޕާމް އެސްސީއެވެ. މެޗު ފެށޭނީ 21:00 ގައެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކްލަބް އެމްޓީސީސީ އާއި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓެވެ. މިމެޗު ފެށޭނީ 22:00 ގައެވެ.

މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ފްރެގާޓާ (އެސްޓިއޯ) އެވެ. ކޯ ސްޕޮންސަރަކީ ސައުތުޕާމް ރިސޯޓެވެ. އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ އެކްސްޕްރެސް ނޫހެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓްސަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.