ލަވައިގެ ޕޯސްޓަރެއް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ޝާން އާއި އުނޫޝާގެ ހިތްގައިމު ލަވަ "ދިލް އުޅިޔޭ"

އަލީ އަޒްޔަން - ދެކުނު އޭޝިޔާ | 11 ޖޫން 2022 , ހޮނިހިރު 12:08   242

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝާން އަދި ދިވެހި ލަވަ ފަންނާނު އުނޫޝާގެ އަޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިވާ ހިތްގައިމު ލަވައެއް ނެރެފިއެވެ.

މިލަވައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ހިމެނޭއިރު ގިނަ އެހެން ދިވެހީންގެ މަސައްކަތް ވެސް މިލަވައިން ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި ލަވަ އުފައްދާފައިވަނީ ދިވެހި ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ސައުންޑު ސްކުއަޓް އިންނެވެ. ކޮމްޕޯސްކުރީ ޝާންއެވެ. މިއުޒިކް އުފައްދާފައިވަނި އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

ލަވައިގެ ދިވެހި ލިރިކްސް ލިޔުނީ އަބްދުލް ގަނީއެވެ. ކުޅެފައިވަނީ ކްރޮސްރޯޑްސް ގައެވެ.

ދިލް އުޅިޔޭ ލަވަ

ޓެގްސް: އިންޑިއާ ބޮލީވުޑް އުނޫޝާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.