ފައިނަލް މެޗުގައި ހިތަދޫ ސްކޫލް އަދި އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ކުޅުންތެރިން ދަނޑަށް ނިކުންނަނީ

ކުޅިވަރު

އެފްއޭއެމް އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް U16 ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫސްކޫލުން ހޯދައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 12 ޖޫން 2022 , އާދީއްތަ 18:08   732

އެފްއޭއެމް އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް U16 ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ.

ހިތަދޫ ސްކޫލުން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިހޯދީ މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ސ. އަތޮޅު މަދުރަސާއާއި ދެކޮޅަށްކުޅެ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

މެޗުގެތެރެއިން
މެޗުގެ ތެރެއިން

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނު އިރު ދެޓީމްވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ހިތަދޫ ސްކޫލުން ދެވަނަ ހާފްގައި އިތުރު ގޯލެއްޖަހައި ކުރިހޯދިއެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ :

އެފްއޭއެމް އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް U16 ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް އަދި އަތޮޅު މަދުރަސާ

އެފްއޭއެމް އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް U16 ޓޯނަމެންޓް، ގްރޫޕްމެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ

އެފްއޭއެމް 16 އަހަރުންދަށުގެ އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، މިއަދު ހަވީރު ފެށޭނެ

މެޗުގެ ލައިވް ރެކޯޑިންގ

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.