މަޝްހޫރު ލަވަކުޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ

މުނިފޫހިފިލުވުން

އަހަރު ތަކަކަށް ފަހު ބިޔޯންސޭގެ އައު މިއުޒިކް އަލްބްމެއް

ދާނިޝް - އެމެރިކާ | 18 ޖޫން 2022 , ހޮނިހިރު 20:23   146

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އޭނާގެ އައު އަލްބަމް ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙު އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. 6 އަހަރު ދުވަހަށް ފަހު ބިޔޯންސޭ މި ނެރޭ "ރެނަސަންސް" ކިޔާ އަލްބަމުގައި ޖުމުލަ 16 ލަވަ ހިމެނެއެވެ.

މި އަލްބަމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު "ލެމަނޭޑް" އަލްބަމަށް ފަހު ބިޔޯންސޭ ނެރޭ ފުރަތަމަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އަލްބަމަށެވެ. "ލެމަނޭޑް" އަށް ފަހު ބިޔޯންސޭގެ މިއުޒިކް ފެނިފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޖޭ ޒިއާ އެކު ނެރުނު ކޮލާބް އަލްބަމް "އެވްރީތިން އިޒް ލަވް" އާއި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ލަވައިންނެވެ.

ގެ ފުރަތަމަ ބައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 29 ގައެވެ. "ރެނަސަންސް"

ޓެގްސް: މިއުޒިކް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.