ޓެއިލާ ސްވިފްޓް އާއި ޖޯ އަލްވިންް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ޓެއިލާ ސްވިފްޓް އާއި ޖޯ އަލްވިން އެންގޭޖް ވެއްޖެ

ދާނިޝް - އެހެނިހެން | 4 ޖުލައި 2022 , ހޯމަ 10:13   139

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ އަލްވިން އެންގޭޖްވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

މީޑީއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޓެއިލާ އާއި ޖޯ އެންގޭޖް ވެފައިވަނީ ސިއްރުން ހަމައެކަނި ގާތް ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ އެގުގުމުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އެންގޭޖް މެންޓާއި އެއްފަދައިން ދެމީހުންގެ ކައިވެނިވެސް ވެގެންދާނީ ސިއްރު ކައިވެންޏަކަށް ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ޓޭލާ އާއި ޖޯ އެންގްޖޭވި ވާހަކަ މީގެކުރިންވެސް ދެކެވިފައިވާ ކަން ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ޓޭލާގެ އާ ޝޯ ގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި އޭނާ އާއި އެންގޭޖްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޓޭލާ ބުނެފައިވަނީ އާއެކޭވެސް އަދި ނޫނެކޭވެސް ނުބުނާނެ ކަމަށެވެ. ޖޯ ވެސް ވަނީ މީޑިއާ ތަކުން ކުރާ މިފަދަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޓެއިލާ އާއި ޖޯ އެންގޭޖް ވިތާ ދެ ތިން މަސްދުވަސް ފާއިތު ވެފައިވާއިރު މި ދެ ތަރިން 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނި ކުރާނެއެވެ.

ޓެގްސް: ހޮޅިވުޑް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.