ޕީޕީއެމްއިން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓް ފާތުމަތު ނަޒީޙާ އަޙުމަދު

ހަބަރު

ޑަބްލިއުޑީސީ ބައި-އިލެކްޝަން: އައްޑޫ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ނަޒީހާ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 23 ޖުލައި 2022 , ހޮނިހިރު 21:00   402

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާތުމަތު ނަޒީޙާ އަޙުމަދު (ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2) އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ނަޒީހާ އާއި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާމިނަތު ޝާހިދާއެވެ.

ނަޒީހާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 141 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުންނެވެ.

ޝާހިދާ އަދި ނަޒީހާ އަށް ލިބުނު ވޯޓު
ވޯޓުލާން ނިކުތް މީހުން، އަދި ނުނިކުންނަ މީހުން

ޑަބްލިއުޑީސީ ބައި-އިލެކްޝަން، ފިނި ތަރުޙީބަކާއި އެކު

ޓެގްސް: އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.