ކެންޓަކީ ސްޓޭޓްގައި ފެން ބޮޑުވެފައި

ދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ ކެންޓަކީ ސްޓޭޓްގައި މިއިންދުވަހަކު ފެންބޮޑުނުވާވަރަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 30 ޖުލައި 2022 , ހޮނިހިރު 10:01   324

އެކެރިކާގެ ދެކުނުއިރުމަތީ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ކެންޓަކީގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ކެންޓަކީގައި ވާރޭ ވެހެން ފަށާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ސްޓޭޓްގެ ގަވަރުނަރާއި ޙަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން ބުނެފައިވަނީ، މިފެންބޮޑުވުމުގައި މިހާތަނަށް 25 މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަށްވުރެވެސް ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި 250 ހާ މީހުން މިހާތަނަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެސްޓޭޓްގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުން، ފޯނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އަދި ގިނަ މަގުތައް ވެސް ހުރީ ބަންދުވެފައެވެ.

ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެތެރެއިން ގެއެއް

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، ފާއިތުވެދިޔަ 100 އަހަރުވެސް މިފަދަ ފެންބޮޑުވުމަކާއި އެސްޓޭޓުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިނުވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ގެތައް ވަނީ ފެނާއެކު ރޫޅިގެން ގޮސް ވިއްސި ވިހާލިވެފައެވެ.

ޓެގްސް: ފެންބޮޑުވުން އެމެރިކާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.