މިޑްފީލްޑަރ އެންތަނީ ގޯޑަން

ކުޅިވަރު

އެވަރޓަންގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރ އެންތަނީ ގަތުމަށް ޗެލްސީއިން 45 މިލިއަން ޕައުންޑު ހުށަހަޅައިފި

ދީދާތު ރަޝީދު - ޔޫރަޕް | 17 އޯގަސްޓު 2022 , ބުދަ 20:59   235

އެވަރޓަންގެ ފޯވާޑް އެންތޮނީ ގޯޑަން ގަތުމަށް ޗެލްސީން ގާތްގަނޑަކަށް 45 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އާ ރަސްމީ ހުށަހެޅުމެއް އެވަޓަން އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

މިއީ މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު 40 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ހުށަހެޅުމަކަށްފަހު ޗެލްސީން ގޯޑަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް އެވަޓަން އިން ބުނަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ހުނަރުވެރިކުޅުންތެރިޔާގެ ބިޑްތައް މުނިފޫހިފިލުވައި ނުދޭ ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީ އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމަކާ އެކު އެވެ.

ގޯޑަން އެވަޓަންއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅެން ނުކުތީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

ޑޮމިނިކް ކަލްވާޓް-ލެވިން އަށް އަނިޔާވެ ރިޗާލިސަން ޓޮޓެންހަމް އަށް ވިއްކާލިއިރު، އިންގްލެންޑްގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ގޯޑަން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް އެވަޓަންގެ ދެ މެޗު ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

ގޯޑަން ވަނީ އެ ކްލަބަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 51 މެޗު ކުޅެދީ ހަތަރު ގޯލް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.