ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރO

ކުޅިވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑް - މިޑްފީލްޑަރ ކަސެމީރޯ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަށް މ.70£ އަށް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 އޯގަސްޓު 2022 , ހޮނިހިރު 00:54   350

ސްޕެނިޝް ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި، (ރެއާލް) މެޑްރިޑް އަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރ ކަސެމީރޯ ގަތުމަށް، އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާރ (ޔުނައިޓެޑް) އިން ހުށަހެޅިހުށާހެޅުމާއިއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބީބީސީ ނޫހުން ބުނެފައިވާގޮތުން، ކަސެމީރޯ ވިއްކާލުމަށް ރެއާލުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ 70 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ޑީލަކަށެވެ. މިޑީލްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ 60 މިލިއަން ޕައުންޑު ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޕައުންޑު ރެއާލް އިން ދޭނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން މިސީޒަނުގައި ދެމެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެޓީމު އޮތީ ޓޭބަލްގެ އެންމެ ފުލުގައެވެ.

ޓެގްސް: އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ރެއަލް މެޑްރިޑް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.