ހިތަދޫ ސްކޫލުން ވަނީ 6 ޢުމުރުފުރައިގެ ތެރެއިން ތިން ޢުމުރުފުރާ އަކުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި

ކުޅިވަރު

17 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް، ހިތަދޫ ސްކޫލަށް ތިން ޓީމްއިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން، ޝަރަފުއްދީނަށް ދެ ޓީމްއިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , އާދީއްތަ 14:13   997

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނިންމާލި، 17 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ހިތަދޫ ސްކޫލުން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ހިތަދޫ ސްކޫލުން ވަނީ 3 ޓީމް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. އެއީ:

 • ގްރޭޑް 5 & 6 ފިރިހެން
 • ގްރޭޑް 7 & 8 ފިރިހެން
 • ގްރޭޑް 9 & 10 އަންހެން

މީގެ އިތުރުން ވެސް، އެ ސްކޫލުން ވަނީ އަންހެން ގްރޭޑް 7 & 8 ޓީމު އިވެންޓުން ރަނަރއަޕްކަން، އަދި އަންހެން ގްރޭޑް 5 & 6 ޓީމް އިވެންޓުންނާއި، ފިރިހެން ގްރޭޑް 9 & 10 އިވެންޓުން ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

ޓީމް އިވެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދޫ ސްކޫލުން ވަނީ ގްރޭޑް 5 & 6 އަންހެން ޓީމް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. އަދި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ވަނީ ގްރޭޑް 7 & 8 ގެ ޓީމް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. ގްރޭޑް 9 & 10 ގެ ޓިމް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީވެސް ޝަރަފުއްދީނެވެ.

މިމުބާރާތަކީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ބޭއްވުނު މުބާރާތެއް ނަމަވެސް، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި، ގއ. އަތޮޅު، އަދި ލާމު އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވެފައިނުވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލްތައް:

 1. ހިތަދޫ ސްކޫލް، އައްޑޫ ސިޓީ
 2. ފޭދޫ ސްކޫލް، އައްޑޫ ސިޓީ
 3. ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، އައްޑޫ ސިޓީ
 4. ނޫރާނީ ސްކޫލް، އައްޑޫ ސިޓީ
 5. ބިލަބޮންގ ހައި، އައްޑޫ ސިޓީ
 6. ހިރާ ސްކޫލް، އައްޑޫ ސިޓީ
 7. އައްޑޫ ހައި ސްކޫޅް، އައްޑޫ ސިޓީ
 8. ގދ. އަތޮޅު މަދުރަސާ، ގދ. އަތޮޅު

މުބާރާތުގެ ކުޅުމުގެ ތެރެއިން:

ޓީމް އިވެންޓްތައް ނިމުނުގޮތް:

ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ސްކޫލްތައް

ފޮޓޯ:

ގްރޭޑަކުން ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ދަރިވަރުން
ޓެގްސް: އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.