ލެވަންޑޯސްކީ ދޖެހި ދެވަނަ ގޯލާއިއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ

ހަބަރު

ލެވަންޑޯސްކީ ދެ ލަނޑާއިއެކު ބާސާ އަދިވެސް އެއްވަނަގައި

ޒަހީން ޠާލިބް - އައްޑޫ އަތޮޅު | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , އަންގާރަ 09:13   210

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި، އެލްޗޭ ޓިމުގެ 10 ކުޅުންތެރިންނާއި ދެކޮޅަށްކުޅެ، ބާސެލޯނާ އަނެއްކާވެސް މޮޅެއް ހޯދައި، ތާވަލުގެ ކުރި ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. މިމެޗުގައި، ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖަހައިދިން ލަނޑާއެކު، ބާސާއަށް ކުޅުނު 8 މެޗެއްގައި އޭނާ ވަނީ 11 ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

މިމެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓްގައި ވިޒިޓިން ކެޕްޓަން ގޮންޒާލޯ ވެރްޑޫ އަށް ރަތްކާޑު ދައްކާފައިވެއެވެ. އެއީ ލެވަންޑޯސްކީ ތްރޫ އަށް ނުކުތް ވަގުތު ދަމައިގަނެ ވައްޓާލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެލެޖެންޑްރޯ ބަލްޑޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ޓީ އަޕް ކޮށްދިންއިރު، ޑެޕޭ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޕެޑްރީ އަށް ކުޅެން ނުކުތް އިރު، ސްޕެއިންގެ ޓޮޕް ފްލައިޓްގައި ޕޯލް ކުޅުނު ހަ މެޗުން އަށް ވަނަ ގޯލު ޖަހައިދިނުމުގެ ކުރިން ވީއޭއާރު ތަދައްޚުލްވެގެންދިޔައެވެ.

ބާސާ މިހާރު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވުރެ ޕޮއިންޓެއް މަތީގައި އޮތްއިރު، ކާލޯ އެންޗެލޮޓީގެ ޓީމު ދަތުރުކުރާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ސިޓީގެ ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ޓެގްސް: ލަލީގާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.