އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް - މެޗް 1

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ތެރެއިން. މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ލޮތާރީ އަދި ދަ ފޭދޫ އެފްސީ