އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް - މެޗް 2

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ތެރެއިން. މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މަރަދޫ އެފްސީ އަދި ފާހި ސްޕޯޓްސް