އާއަހަރުގެ އުފާ

މިއާންޒް އޯޕެންޑޭ

މޯލްޑިވިއަންގެ ޝަކުވާތައް

ފްލައި ދުބާޢީ މަޢްލޫމާތު ދިނުން

ފްލައިދުބާޢީ އައްޑޫ - ގުރުނެގުން

ޔުނިޓީ-އަޒްމީ އެކެޑެމީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް

ހިރާ ސްކޫލްގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަން

ޝަވަން މަންމަ އަދި މާމަ އާއިއެކު

އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިމުން

އަޝްފާގް އަދި ޝަވަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގައި

ޝަލަބީ ޝަވަން އާއިއެކު

އަޝްފާގް އަދި ޝަވަން ކެންގަރޫ ސްކޫލްގައި