ފަރަންސޭސީ ރައީސް އީޔޫގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

ހަބަރު

އަހަރެއް ފުރޭއިރު، އީޔޫއިން 10 ވަނަބުރަށް ރަޝިޔާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 4 ފެބުރުއަރީ 2023 , ހޮނިހިރު 10:38   172

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަށް ރަޝިއިން ޔޫކްރޭނަށް އެރިތާ އަހަރެއް ފުރިގެންދާއިރު، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ފޮން ޑަރ ލޭއެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކިއެވްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިޔާއަށް ދިހަ ވަނަ ބުރަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ޖީ7 ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރު އަގު ކަނޑައެޅުން ތައާރަފް ކުރާނަން އަދި ފެބްރުއަރީ 24 ގެ ނިޔަލަށް، އަރައިގަތުން ފެށިތާ ސީދާ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދިހަ ވަނަ ޕެކޭޖް ގާއިމްކުރުން،" ވޮން ޑަރ ލޭއެން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫއިން މިހާރު އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް - އޭގެ ތެރޭގައި ރަނާއި ތެލާއި ކޮލުގެ އިމްޕޯޓް މަނާކުރުން ހިމެނޭ - މިހާރު މޮސްކޯއަށް ދުވާލަކު 160 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ޚަރަދުވާ ކަމަށް ވެސް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ އިޓް ބެކް އަ ޖެނެރޭޝަން."

ދަތިކުރުމުގެ އާ ބުރުގެ އިތުރުން އީޔޫގެ ހައި ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް ޖޯސެޕް ބޮރެލް ވަނީ އީޔޫގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ލިބޭ ސިފައިންގެ އަދަދު ދެގުނަކޮށް 30،000 އަށް އިތުރުކޮށް، ލޭންޑްމައިން ނައްތާލުމަށް އީޔޫގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 25 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭނެ ކަމަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އީޔޫއިން ވަނީ 50 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީތެރިކަން ޔޫކްރޭނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 12 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ އަސްކަރީ އެހީ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޓެގްސް: އީޔޫ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.