ޝަންހާއީގައި ރައްކާތެރި ހެދުން އަޅައިގެން ހުރި އަންހެނަކު ސައިކަލެއްގައި ދަތުރުކުރަނީ

ހަބަރު

ޗައިނާ، ޝަންހާއީގައި 100 އަހަރުތެރޭގައި ރިކޯޑު މިންވަރަކަށް ހޫނުގަދަ

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 29 މެއި 2023 , ހޯމަ 21:21   241

ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ ސިޓީގައި 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެއި މަހުގެ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ހޫނު ގަދަވެއްޖެއެވެ. ޝަންހާއި ގައި ހޫނުމިން މިވަގުތު ހުރީ 36.1 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް (ގާތްގަނޑަކަށް 97 ޑިގްރީ ފަރެންހައިޓް) އަށް އަރައިފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން 35.7 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް (96.3 ޑިގްރީ ފަރެންހައިޓް) އަށް ހޫނުމިން ފުރަތަމަ ރެކޯޑް ކުރެވުނީ 1876 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން 1903، 1915 އަދި 2018 ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު ތިން ފަހަރު އެމިންވަރަށް ހޫނުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

ޝަންހާއީ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއާ ހަވާލާދީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ސީސީޓީވީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޯމަ ދުވަހު މެއި މަހުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލި ހޫނު ރާޅު ރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީ އެ ސިޓީގެ ޒުހޫއީ ޑިސްޓްރިކްޓްގަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހައި ޓެމްޕަރޭޗަރ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ އެ ސިޓީގެ ފިނިހޫނުމިން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ދުވަހު 35 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް (95 ޑިގްރީ ފަރެންހައިޓް) އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

މުޅި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަންހާއީގައި 50 ދުވަހުގެ ފިނިހޫނުމިން 35 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވެ އެވެ.

ޝަންހާއީގެ މިހާރުގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ އެލާޓް ލެވެލް އަކީ ރީނދޫ އެލާޓް އެވެ.

އޮރެންޖް ކުލައިގެ އިންޒާރަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަތީ ފިނިހޫނުމިން 37 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ، އަދި ރަތް ކުލައިގެ މާނައަކީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފިނިހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވިއެޓްނާމް، ލާއޯސް އަދި ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ފިނިހޫނުމިން އުފުލިފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ޗައިނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.