މެލޭޝިއާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ ޗައިނާގެ ބަލްކް ކެރިއަރު

ހަބަރު

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ބޯޓަކުން ލޫޓުވިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ ޗައިނާގެ ބޯޓެއް މެލޭޝިޔާއިން ހިފަހައްޓައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 30 މެއި 2023 , އަންގާރަ 18:12   178

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ފެތިފައިވާ ބޯޓަކުން، ޗައިނާގެ ބަލްކް ކެރިއަރަކުން ކައިރިކޮށް ލޫޓުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެއުޅަނދު މެލޭޝިއާއިން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ބަލްކް ކެރިއާ އަތުލައިގަތީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި އޮންނަ އެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަގިލި އަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

މީގެ 80 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކުރިން ޖަޕާނުގެ ސިފައިން އަޑިއަށް ފޮނުވާލި އެޗްއެމްއެސް ޕްރިންސް އޮފް ވޭލްސް އާއި އެޗްއެމްއެސް ރިޕަލްސް އާއި ދިމާލުން ވަޒަންތަކެއް ޖަހާފައިވާކަމަށް މެލޭޝިއާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ކަނޑުގެ ހަނގުރާމައިގެ ގަބުރުތައް "ޚަރާބުކުރާ" ކަމަށް ބުނާ މި ޙަރަކާތް ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.

މުސްކުޅި ބޯޓު ފަރަށް އެރި ބޯޓުތަކަކީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ލޯ ބެކްގްރައުންޑް ދަގަނޑުގެ ސަބަބުން ސްކޭވެންޖަރުން އަމާޒުކުރާ ބޯޓުތަކެކެވެ. ދަގަނޑުގައި ހުންނަ ރޭޑިއޭޝަން މަދުކަމުން މިއީ މެޑިކަލް އަދި ސައިންޓިފިކް އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ އަދި އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ކިލޯމީޓަރު (60 މޭލު) ދުރުގައި ކަނޑުއަޑީގައި އޮތް އިނގިރޭސި އުޅަނދުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮންނަތާ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ.

ރޯޔަލް ނޭވީގެ ހަނގުރާމަ މަނަވަރުތައް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވާލީ ދިފާޢީ ބާރު ފަރުމާކުރުމަށެވެ. އެއީ ޖަޕާނުގެ ޓޯޕީޑޯތަކުން 10 ޑިސެމްބަރު 1941 ގައި ފުންކޮށްލި ތަންތަނެވެ.

ޕާލް ހާބަރުގައި އެމެރިކާގެ ފްލީޓަށް ހަމަލާދިންތާ އެންމެ ތިން ދުވަސް ފަހުން ހިނގި މި ހަޅުތާލުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 842 ކެޕްޓަނުން މަރުވެފައިވާއިރު، މިއީ އިނގިރޭސި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތާރީހުގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ކާރިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ހާދިސާއެވެ.

ޓެގްސް: މެލޭޝިއާ ޗައިނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.