ބިލިބޮންގ ހައި ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ ދަރިވަރުން ގަސް އިންދަނީ

ހަބަރު

ކެންގަރޫ ކިޑްސް އައްޑޫ، ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 5 ޖޫން 2023 , ހޯމަ 19:55   666

ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބިލަބޮންގ ހައި ކެންގަރޫ ކިޑްސް އައްޑޫ ސިޓީ އިން ދަރިވަރުންނާއި އެކު ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ.

އެކްސްޕްރެސް ނިއުސް އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މޮހްސިނާ މިރްޒާ ވިދާޅުވީ، މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޤުދުރަތީ ހިތްގައިމުކަމާއި ރީތިކަން ވަޒަންކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް ބަހައްޓާ ސަމާލުކަން އިތުރު ކުރުމެވެ.

"އެމީހުން ގަސްގަހާގެހި އަމިއްލަ އަށް އިންދައި ހެދީ. ދެން އެ ގަސްތަކަށް އެކުދިންގެ އަމިއްލަ ނަމުން ނަންދީފައިވޭ" ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ދަރިވަރުން މިގަސްތަކަށް އަޅާލައި ފަރުވާދީ ހަދާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގަސް އިންދުމަށް އޮތް ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުވެ ތިމާވެއްޓަށް ކަންކަން އުފެދިގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވެސް ޕްރިންސިޕަލް މޮހްސިނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބެލެނިވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ ބައެއް ފޮޓޯތައް

ދަރިވަރަކު ބެލެވެރިއާ އާއި އެކު ގަހެއް އިންދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ދަރިވަރަކު އަމިއްލަ އަށް ގަހެއް އިންދާ މަންޒަރު
ދަރިވަރެއް ގަހެއް އިންދަނީ
އިތުރު ބެލެނިވެރިއަކު ދަރިވަރާއި އެކު ގަހެއް އިންދުމުގައި ބައިވެރިވަނީ
ޓެގްސް: ބިލަބޮންގް ހައި - ކެންގަރޫ ކިޑްސް ތިމާވެށި
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.