ޢީދު ބަންދާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް ވިއްސާރަވާނެކަމަށް މެޓުން ބުނެފައިވޭ

ހަބަރު

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާއިއެކު މޫސުމް ގޯސްވާނެ

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 26 ޖޫން 2023 , ހޯމަ 11:13   57

ރާއްޖެއަށް މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ވިއްސާރަ އާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތައް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯ ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ 10 މޭލާއި ވިހި މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނެއްގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށާއި ދެކުނުކުގެ އަތޮޅުތަކަށް 5 މޭލާއި 15 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި މިލާ ގަނޑުގައި 35 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ވެސް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މިއަދު މަޑުނަމަވެސް، އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެކަމަށް ލާފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައުވީސް ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިފައިވަނީ އުތުރުގެރަށްތަކަށެވެ.

ޓެގްސް: ވިއްސާރަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.