މާލޭގައި އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑް

ހަބަރު

އިދިކޮޅު މާލި ޕޭރޭޑުގައި މޯދީ، ސަރުކާރަކަށް ޙަޖަމެއް ނުވި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 1 ޖުލައި 2023 , ހޮނިހިރު 11:55   247

އިއްޔެ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑް މުޒާހިރާގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޮޑީ އާއި ރައީސް ސޯލިހްގެ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކުރުމުން ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ބަޔާންތައް ނެރެފިއެވެ.

މުޒާހިރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ހުދުފޮތި އާއިއެކު މާސްކުއަޅައި މޫނު ނިވާކޮށްގެންނެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އިންޑިއާ އާއިއެކު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

މާލި ޕެރޭޑުގައި އިދިކޮޅުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ރައްދުވާގޮތަށް އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖަހާފައެވެ. މުޒާހިރާތައް ކުރިއަށް ދަނީ ޕީޕީއެމް އިސް ސަފުގައި ތިބެގެންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެވެ.

ޓެގްސް: އިންޑިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.