މިފިލްމް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޮކް އޮފީހުގައި އަޅުވާނެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

ހަތް ވަނަ މިޝަން: އިމްޕޮސިބަލް އެޑްވެންޗާގައި އީތަން ހަންޓް

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 3 ޖުލައި 2023 , ހޯމަ 11:56   420

ހަތް ވަނަ މިޝަން: އިމްޕޮސިބަލް އެޑްވެންޗާގައި އީތަން ހަންޓް (ޓޮމް ކްރޫޒް) އާއި އޭނާގެ އިތުބާރު ހުރި ގްލޯބް ޓްރޮޓިން ސިއްރު އެޖެންޓުންގެ ބޭންޑުން ދަސްވެފައިވަނީ މަރުވާން ކައިރިވެފައިވާ އާ ހަތިޔާރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗަރސްގެ މިފިލްމުގައި، ގޯސް އަތަކަށް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އިންސާނިއްޔަތަކަށް ނުރައްކާވާ ބިރުވެރި އާ ހަތިޔާރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް މިފިލްމުން ދައްކުވައިދެއެވެ. މުސްތަގުބަލާއި ދުނިޔޭގެ ނަސީބު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، އީތަންގެ މާޒީގެ އަނދިރި ބާރުތައް ކައިރިވަމުން ދިއުމާއެކު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާން ފަށައެވެ. ސިއްރުވެރި، ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިފައިވާ ދުޝްމަނަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން، އީތަންއަށް މަޖުބޫރުވަނީ އޭނާގެ މިޝަނަށްވުރެ މާ މުހިންމު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިސްނަން -- އޭނާ އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ފިކުރެއް ނުބަހައްޓައެވެ.

ކެޓަގަރީ : އެކްޝަން، އެޑްވެންޗަރ، މިސްޓްރީ، ތްރިލާ

ޑިރެކްޓަރ : ކްރިސްޓޮފާ މެކުއެރީ

ޕްރޮޑިއުސަރުން : ޓޮމް ކްރޫޒް، ރިސްޓޮފާ މެކުއެރީ

ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޚް : 12 ޖުލައި 2023

ފިލްމުގެ ދިގުމިން: 2 ގަޑި އިރު 43 މިނެޓް

ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ

ޓެގްސް: ބޮކްސްއޮފީސް ޓޮމް ކްރޫޒް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.