ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިގަދަވެ ބޯވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވޭ

ހަބަރު

އައްޑުސިޓީ، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 3 ޖުލައި 2023 , ހޯމަ 12:08   296

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ އާއިއެކު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރިފިއެވެ. މިއެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ގައުމީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުންނެވެ.

ޔެލޯ އެލާޓަކީ މޫސުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއިދާއިރާއިން ނެރޭ މެދުމިނުގެ އިންޒާރެކެވެ. އެހެންކަމުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެއީދާރާއިން އެދިފައިވެއެވެ.

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 45 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮސްފައިވާއިރު، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މޫސުމް އަންނަނީ މަޑުމަޑުން ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

ޓެގްސް: ވިއްސާރަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.