ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ އިންޓެރިމް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެތެރެއިން

ހަބަރު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ރާއްޖޭގެ 55 ރަށެއްގައި އެއްފަހާރާ ޕޮލިސީ ލޯންޗުކުރުން މިރޭ

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 18 ޖުލައި 2023 , އަންގާރަ 09:20   660

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ރާއްޖޭގެ 55 ރަށެއްގައި އެއްފަހާރާ ޕޮލިސީ ލޯންޗުކުރުން މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް އެޕާޓީއިން ބުނެފިއެވެ.

އެޕާޓީން ވަނީ މި 55 ރަށުގައި އެޕާޓީގެ ދިދަ ނަގައި ރަސްމީ އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމާފައެވެ.

މިރޭ އޮންނަ ޕޮލިސީ ލޯންޗިންގ އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕް އިސްބޭފުޅުންނާއި އިތުރުން މަންދޫބުން މިރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާނެކަމަށް އެޕާޓީއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން ޕަޓީގެ ޗެއަރ ޙަސަން ލަތީފް މިވަތުގު ވަޑައިގެން ހުންނެވީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވޭ އިވެން އޮންނާނީ ހިތަދޫ ގައި ހުންނަ ރައީސް ނަޝީދު އޮފީހުގައެވެ.

މިޙަރަކާތް ހިންގޭ ރަށްތަކުގެތެރޭގައި:

 • Ha. Hoarafushi
 • Ha. Dhidhdhoo
 • HDh. Kulhudhuffushi
 • HDh. Vaikaradhoo
 • Sh. Bileiyfahi
 • Sh. Milandhoo
 • Sh. Komandoo
 • N. Kendhikulhudhoo
 • N. Velidhoo
 • N. Kudafari
 • R. Ungoofaaru
 • R. Dhuvaafaru
 • R. Maduvvari
 • B. Thulhaadhoo
 • Lh. Naifaru
 • Lh. Kurendhoo
 • K. Maafushi
 • K. Guraidhoo
 • Male’
 • AA. Rasdhoo
 • AA. Thoddoo
 • AA. Ukulhas
 • AA. Maalhos
 • AA. Himandhoo
 • ADh. Maamigili
 • ADh. Mahibadhoo
 • V. Keyodhoo
 • F. Bilehdhoo
 • F. Magoodhoo
 • Dh. Kudahuvadhoo
 • Th. Guraidhoo
 • L. Gan
 • L. Isdhoo
 • Ga. Villingili
 • Gn. Fuvahmulah
 • Addu
ޓެގްސް: ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.